FYLGJUR Wilderness First Aid & Survival

Achtdaagse Ch’an meditatie retraite met Zen-leraar Ton Lathouwers, Val Sinestra, Zwitserland
zondag 7 september 2014

Zicht op Hotel Val Sinestra
Avondlijke aansporing
(Uitgesproken aan het einde van elke meditatie-dag)

“Dit wil ik ons allen graag op het hart drukken
Leven en dood zijn ernstige zaken
Snel vergaan alle dingen
Wees altijd wakker
Nimmer onoplettend
Nimmer achteloos”.


KurhausIn alle vroegteNibelungenUitzicht kamer Hotel Val SinestraRivier Val SinestraTekening Christo MotzDood zangvogeltjeQuan JinTon LathouwersKoude training WHM Val SinestraKoude training gletsjer rivier WHMKoude training gletsjer rivier WHMKoude training gletsjer rivier WHMFimberpassAnnette Bak en Jan OegemaChristo op de FimberpassChristo, Annette en JanFimberpass 2608 mJan Oegema en ChristoUitzicht op berg ArinaHangbrugDe oren gespitstBauernhof ZuortVerjaardagsboeketje van Eva voor Annette bij Hof Zuort Sgraffito Hof ZuortSpiralend slakkenhuisKerktoren VnàHotel Val Sinestra
Onderweg
Op maandagochtend 01 september nam ik de trein richting Scuoll, dat zich vrijwel op de grens met Italië en Oostenrijk bevindt. Het is een gebied waar Reto-Romaans wordt gesproken en waar de invloeden van de oude Keltische kultuur nog zichtbaar zijn in de Sgraffito. Men veronderstelt dat die stijlvorm oorspronkelijk afkomstig is uit Sumerië. Symbolen en arche-typische beelden als zonnewielen en spiralen komen veel voor. Een opvallende afbeelding is de zeemeermin met twee staarten, zij verzinnebeeldt vruchtbaarheid en levenskracht, of de vuurspugende draak, die het gevaar van overstromingen en gletsjers bezweert.

Bezoek
Na een korte, vreugdevolle ontmoeting in Landquart met mijn vroegere buitensportvriend
Otto van Andel, dipl. (Schneeschuh-) Wanderleiter  BAW/BWL, reis ik door naar het plaatsje Scuol. 

Hotel Val Sinestra
Vanuit Scuol neem ik de bus naar het vroegere 
Kurhotel Val Sinestra, dat in een prachtig afgelegen berggebied ligt en dat sinds 1978 geleid wordt door de eigenaar Peter Kruit en zijn Nederlandse staf. Het hotel is sprookjesachtig mooi, er komen voornamelijk groepen Nederlanders, om te ontspannen en te genieten van de sfeer, de goede bediening en natuurlijk de bergen.

Zen-retraite
Er hebben zich ruim tachtig mensen aangemeld voor deze achtdaagse zen-retraite, die van maandag 1 september t/m 8 september plaatsvindt onder leiding van de 82-jarige Ch’an leraar Ton Lathouwers.

Open klooster
Inmiddels heb ik twee maal deelgenomen aan het open klooster, dat door de auteur en uitgever Jan Oegema, Annette Bak en Gerard Kessels georganiseerd wordt. Vorig jaar bij ZIN in Vught en recentelijk  bij de zusters van Onze-Lieve-Vrouwe van Bethanië in Loppem, iets ten zuiden van Brugge.

Ontmoeting
Bij ZIN ontmoette ik de zen-leraren Nico Tydeman en Ton Lathouwers voor het eerst. Een lang verwachte wens ging in vervulling. 
Nog meer enthousiast raakte ik toen Ton Lathouwers de relatie tussen het werk van de Russische schrijver Dostojevski en het gedachtegoed van het Chinese Ch’an boeddhisme uiteenzette.

Ton Lathouwers
Ton Lathouwers is hoogleraar Slavistiek, kenner van de Russische taal- en letterkunde. Een authentiek mens, die rechtstreeks vanuit zijn hart spreekt. Hij is oprichter van Maha Karuna Ch’an en hanteert een informele stijl, die eerder op het Chinese Ch’an dan op het Japanse zen is geënt. Officieel behoort de Maha Karuna Ch’an tot de Chinese Rinzai (Lin Chi)-ch’an traditie.
In 1987 kreeg hij autorisatie tot ch’an-leraar van Teh Cheng (S.A. Jinarakkhita).  Bij die gelegenheid werd hem de naam Hui Yu toegekend, wat vriend van de wijsheid betekent.

Programma:
0530-0600:   Opstaan
0600-0740:   Zazen-kinhin-zazen
0740-0750:   Gelofte aan de mensheid
0800-0900:   Ontbijt
0900-0930:   Zitmeditatie
0930-0940:   Loopmeditatie
0940-1010:   Voordracht Ton Lathouwers
1010-1015:    Zitmeditatie
1015-1800:    Stiltewandeling omgeving
1800-2000:   Avondmaaltijd
2000-2013:   Zitmeditatie
2030-2040:   Loopmeditatie
2040-2110:   Zitmeditatie en gebed voor alle noden sutra

Stilte
In essentie is deze retraite heel eenvoudig van opzet en is er alle tijd en ruimte om daar zelf mede invulling aan te geven. Er moet helemaal niets.
De innerlijke stilte is leidraad.

Voordrachten
Iedere ochtend na de meditatie houdt Ton Lathouwers een korte, inspirerende voordracht, die belangrijke universele thema's omvat.
De actuele vraag omtrent het toenemende geweld in de wereld, de oorlog die in het hart van onszelf huist. Wij zelf zijn intrinsiek dat geweld, het is niet iets buiten ons.
Het oorspronkelijke gelaat, de moeder Gods, Quan Jin, Maria, Sophia, Isis hoe je haar ook noemen wilt. Dit wezenlijke is inherent verbonden met het individuele mens-zijn. Kijk naar binnen in je eigen ziel en je vindt je eigen unieke weg en antwoorden in dit ondermaanse.
Ook het existentiële vraagstuk van de poortloze poort, in relatie tot persoonlijke crises in het leven. Feitelijk een onmogelijke opgave, en toch is er ergens in de diepste afgrond, waar er zich geen uitweg meer laat zien, het ondoorgrondelijke vertrouwen dat het goed is, er niets en niemand verloren gaat. Je kunt er als mens niet uitvallen. Dat is toch een God's besef.
Ton Lathouwers orakelt zijn bezielende wijsheden, met een diep en warm gevoel van nederigheid en in het universele besef dat wij feitelijk niet kunnen weten. Het leven is een aaneenschakeling van ogenschijnlijke tegenstrijdigheden. Hij doorspekt zijn inzichten met literaire teksten, dichtregels en filosofische overdenkingen van schrijvers als Dostojevski, T.S. Elliot, Kierkegaard, Nietzsche, Rilke, opborrelend uit zijn geheugen als een heldere bron. Het is een feest om Ton Lathouwers te horen en te ervaren.

Interview Ton Lathouwers
Op zondag 07 september heb ik om 1130 naar aanleiding van zijn voordrachten en de vragen die deze bij mij opriepen een interview mogen houden met  Ton Lathouwers. Het interview van 20.25 minuten is hier te beluisteren.

Natuur
Hier in Val Sinestra is de natuur alomwezig, je zet een stap buiten en ruikt de frisse berglucht, je voelt de zuiverheid van de omgeving en je hoort het ruisen van de stromende rivier beneden in het dal. Daar kom ik tot rust, bij mezelf. Hier is geen haast of drukte. Wat zal ik me überhaupt druk maken, dat voelt zo zinloos.

Woudloop
In het gebergte voel ik me thuis, het doet me denken aan mijn voettocht naar Zuidtirol vier jaar geleden. Alleen, in het woud, in de bergen, de schorre schreeuw van een uil, het geklingel van de koeienbellen, het ruisen van de wind. Onvergetelijk en altijd bestaand. Daar weerklinkt mijn innerlijke roep om te scheppen, te schrijven en te tekenen. In de natuur voel ik mij geborgen.

Koude training WHM
De eerste dagen voelde ik de behoefte om iedere ochtend een koud bad in de rivier te nemen. Over anderhalve week volg ik de tweede koude training met de Nederlandse yogi Wim Hof, beter bekend als the Iceman. Terwijl het nachtelijk duister nog als een deken over het dal ligt, wandel ik naar beneden naar de rotsige oever van de snel stromende rivier. Het water is koud, maar niet onprettig. Allereerst een aantal minuten diep ademhalen, voldoende oxygeneren en hyperventileren, dat kalmeert mijn geest en  bereidt mijn lichaam voor op de aanraking, het contact met het water.
Eenmaal in het koude water voel ik mijn hart sneller kloppen en mijn huid begint te tintelen, het is telkens weer een belevenis, eerder aangenaam dan confronterend. Juist het speelse, het niet forceren maakt het prettig. Ook alleen in de vroege ochtend. 

Contemplatie
Alleen in het bos, in de bergen voel ik mijn harteklop, mijn ritme. Dan voel ik een diepe staat van geluk. Er is niets wat mij belemmert. Mijn geest heeft de vrijheid en de ruimte. Dan word ik stil, in mijzelf. Dan voel ik God's wezen door mij heen vloeien, in de bomen, in het water van de rivier, in de oeroude rotsen, in het besef dat ik slechts een passant ben op moeder aarde. Een vonkje in de eeuwigheid, niets meer, niets minder. 

Verbinding
In de verbinding met mijn mede-reizigers ervaar ik veel plezier en vreugde. Door uit te wisselen en te delen, voel ik dat er meer is in het leven dan de banaliteit van alledag. Voorbij het verdriet en de pijn die ieder levend wezen hoe dan ook ervaart. Tijdens deze retraite is er een gedeelde ervaring. Het samen mediteren creeërt een zelfde energieveld, waardoor onverwachte, inspirerende ontmoetingen vanzelf ontstaan.

Creativiteit
Al een jaar voel ik dat er een Wende punkt in mijn leven is ontstaan. Hoe en waarheen weet ik niet, wel dat het bijdraagt aan een dieper levensgevoel en de behoefte om te scheppen en bij te dragen aan een werkelijkheid, waarin ieder mens een plaats heeft en waarin de mentale/ fysieke zelfredzaamheid en weerbaarheid een sterk spirituele dimensie krijgt en hervindt.

Tot slot
Gelofte aan de mensheid (Hisimatsu Sin’ichi)

“Kalm en evenwichtig:

Laat ons ontwaken tot ons ware Zelf,
mensen worden, vol van mededogen.

Onze gaven ten volle ontplooien,
ieder volgens de eigen roeping in het leven.

Ons bewust worden van de doodsstrijd
persoonlijk en maatschappelijk
en de bron ervan onderkennen.

De juiste richting ontdekken
waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan
en elkaar de hand reiken
zonder onderscheid naar man- of vrouw-zijn,
zonder onderscheid naar ras, natie of klasse.

Laat ons met mededogen de gelofte afleggen
het diepe verlangen van de mensheid
naar de bevrijding van haar ware Zelf
werkelijkheid te doen worden

en een wereld bouwen
waarin iedereen
waarachtig en in heelheid kan leven.”


Terug naar het blogarchief