FYLGJUR Wilderness First Aid & Survival

Presentatie Leerboek acute geneeskunde, Maarssen
woensdag 25 juni 2014

Leerboek acute geneeskunde
Vandaag om half zeven is in Maarssen het Leerboek acute geneeskunde gepresenteerd door Christel Lammertink, Uitgever bij Reed Business Education. Het eerste exemplaar werd door de hoofdredacteur Prof. Dr. Arie van Vugt overhandigd aan Crispijn van den Brand, president van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen.
Een heuglijk moment.

Crispijn van den Brand, president NVSHA (l) ontvangt het Leerboek van Prof. Dr. Arie van Vugt (r)van l. naar r. Edward Tan, Simone Schutte, Arie van Vugt, Christo Motz, Christel Lammertink en Walter Henny
Geschiedenis
Het Leerboek dat er nu ligt, is feitelijk gestart in 2007. In die periode werkte ik als opleider Eerste Hulp in het EMC Rotterdam. Binnen het EMC organiseerde ik eerste hulp trainingen aan medisch studenten, artsen, verpleegkundigen en het beveiligingspersoneel. In het EMC gebruikten we voor de tweede jaars geneeskunde studenten de Eerste Hulp-syllabus geschreven door Walter Henny, kolonel-arts b.d., chirurg n.p., die het Eerste Hulp onderwijs binnen het EMC vele jaren daarvoor had opgezet en tot aan zijn pensionering heeft geleid. Simone Schutte, anaesthesioloog in het EMC was betrokken vanuit ondermeer de kindergeneeskunde.
In het Nijmeegse Radboudumc werd er onder leiding van de trauma-chirurgen Arie van Vugt en Edward Tan door de eerste jaars studenten geneeskunde met het Blokboek Eerste Hulp gewerkt. Na een aantal oriënterende bijeenkomsten in het Radboudumc en het EMC waren we het erover eens dat er een gemeenschappelijk leerboek voor alle medisch studenten moest komen en zijn we begonnen.

Redactie 
De ontwikkeling van het Leerboek acute geneeskunde heeft een flink aantal jaren in beslag genomen, door ondermeer een aantal wijzigingen in de redactie, veranderingen bij de uitgever en de drukke werkzaamheden van de redactieleden. Tevens hebben er naast de redactie, bestaande uit de hoofdredacteur Arie van Vugt, Menno Gaakeer (SEH-arts), Walter Henny, Simone Schutte, Edward Tan en ondergetekende, nog 55 arts-specialisten bijgedragen aan de totstandkoming van het Leerboek acute geneeskunde. In al die jaren en met name in de laatste fase hebben we veel ondersteuning van de uitgever gekregen. Met elkaar hebben we een enorme prestatie geleverd.

Doelstellingen
Binnen het curriculum geneeskunde verdient de acute geneeskunde meer aandacht.
In het Leerboek acute geneeskunde wordt de symptoomgerichte eerste benadering van de acute patiënt naar internationale standaard uiteengezet.
Zo wordt de medisch student bekend gemaakt met een aanpak waarin anamnese, diagnostiek en aanvullend onderzoek in hoog tempo wordt afgehandeld. Daarnaast is er volop aandacht voor de acute behandeling in geval van (potentiële) levensbedreiging.
Aan de orde komen niet alleen de theoretische achtergrondkennis maar ook de praktische vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de eerste opvang van de acute patiënt.

Inhoud
Het boek bestaat uit zeventien hoofdstukken verdeeld over vier delen.

Deel 1 Algemeen
Hoofdstuk 1  Inleiding

Deel 2 Probleemgerichte benadering
Hoofdstuk 2  Basic life support op straat
Hoofdstuk 3  Advanced life support
Hoofdstuk 4  De bedreigde klinische patiënt
 
Deel 3 Acute aandoeningen en verrichtingen
Hoofdstuk  5  Bovenste-luchtwegproblemen
Hoofdstuk  6  Onderste-luchtwegproblemen
Hoofdstuk  7  Cardiale problemen
Hoofdstuk  8  Acute neurologische of neurochirurgische
                       problemen
Hoofdstuk  9  Intern-geneeskundige problemen
Hoofdstuk 10 Dermatologische problemen
Hoofdstuk 11 Gynaecologische problemen
Hoofdstuk 12 Chirurgische problemen
Hoofdstuk 13 Pijnbestrijding en sedatie
Hoofdstuk 14 Klinische toxicologie
Hoofdstuk 15 Acute psychiatrie

Deel 4 Acute geneeskunde onder bijzondere omstandigheden
Hoofdstuk 16 Bijzondere omstandigheden

Deel 5 Casuïstiek: probleemgericht werken in de praktijk
Hoofdstuk 17 Casuïstiek

Doelgroepen
Het boek is bedoeld voor de medisch student in zowel de Bachelor als Masterfase van de studie, maar ook de verpleegkundig specialisten en physician assistants binnen de acute zorg, zoals in de ambulance zorg, afdelingen SpoedEisende Hulp (SEH) en Intensive Care.
Het boek is ook gericht op voor assistenten in opleiding (AIO) van poortspecialismen, evenals huisartsen, zeker binnen de diensten op een Huisartsen Post (HAP), SEH-artsen en gecertificeerde poortspecialisten.

Opleiders
Vanuit het Radboudumc, EMC, ambulancewereld, NVSHA zijn er vanavond opleidingscoördinatoren, verpleegkundigen en medisch specialisten aanwezig. Ook een groep medisch studenten en eerste hulpdocenten uit het EMC, als mede een aantal bevriende leden van de medische commissie van de NKBV zijn naar deze feestelijke bijeenkomst gekomen. Een inspirerend gezelschap.

Vraag
Een wezenlijke vraag vanuit de Uitgever is hoe de medisch student leert en op welke wijze hij/zij de stof en de vaardigheden het beste tot zich neemt. Zeker in een tijd van social media en electronische leeromgevingen.
Hoe kan er efficiënt ingespeeld worden op veranderende behoeften en inzichten?

Praktisch onderricht
Er zijn veel leerstrategieën, de behoeftes en werkwijzen verschillen vanzelfsprekend per persoon.
Het Leerboek acute geneeskunde vertegenwoordigt een internationale standaard en biedt uitstekende handvatten.
Daarbij is het naar mijn idee van essentieel belang dat medisch studenten blootgesteld worden aan verschillende leeromgevingen, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten. Werken onder hoge druk leren artsen als geen ander.
Wanneer er getraind wordt in alledaagse omstandigheden op straat en in het veld (koude, hitte, duisternis en regen) kunnen die geleerde vaardigheden effectief ingezet worden in bijzondere, complexe omstandigheden (rampsituaties) en voegt dat überhaupt veel toe aan de algehele beroepsvaardigheid, expertise en kennis om een mens in nood bij te kunnen staan.

Voltooiing
Het geeft een heel goed gevoel dat na zoveel jaar het boek eindelijk klaar is en gebruikt kan gaan worden door medische professionals binnen de geneeskunde opleidingen en daarbuiten. Het boek kan ook nuttig zijn voor brandweermensen, strandwachten en lekenhulpverleners die hun kennis willen vergroten.

Diegenen die geïnteresseerd zijn, kunnen het boek via deze link bestellen.
Veel lees- en studieplezier. 


Terug naar het blogarchief